وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1384/03/23
مراحل کنترلهای گزارشات حسابرسی

 

ردیف

شرح

۱

کنترل شماره صفحات گزارش قبل از تحریر و بعد از تحریر

۲

کنترل گزارش از نظر نگارش و املاء

۳

کنترل جمعهای عمودی و افقی ارقام گزارش

۴

کنترل شماره ردیف بندها و یادداشتها

۵

کنترل عطف ها

۶

کنترل دقیق سرفصل حسابها طبق ترازنامه با یادداشتهای مربوطه  

۷

اقلام مقایسه ای با صورتهای مالی سال قبل

۸

کنترل خط کشی زیر عناوین

۹

کنترل استاندارد ها

۱۰

کنترل کافی بودن افشاء یادداشتها

۱۱

کنترل درج کلیه موارد گزارش سال قبل در گزارش جاری و یا اطمینان از برطرف کردن آنها

۱۲

کنترل عناوین بالای صفحات گزارش

۱۳

کنترل گزارش تحریر شده با پیش نویس گزارش

 


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686641
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی