وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1384/06/23
نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی

ردیف

                                      شرح بند شرط حسابرسی

۱

عدم اخذ و ارائه تائیدیه های بدهکاران و بستانکاران - بانکها و غیره

۲

عدم کفایت ذخایر مالیاتی

۳

فقدان اسناد مالکیت اموال و دارائیها و مشکلات مربوط به آن

۴

عدم کفایت سایر ذخایر ( کالا . مطالبات و ...)

۵

فقدان یا عدم رعایت آئین نامه معاملات

۶

عدم محاسبه صحیح و یا پرداخت به موقع دیون دولتی

۷

فقدان سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده

۸

عدم احراز شرایط لازم به منظور تداوم فعالیت شرکت

۹

عدم گزارش صحیح هزینه های جذب نشده

۱۰

موضوع توقف فعالیت و عدم تهیه صورتهای مالی بر اساس فرض مزبور

۱۱

اشکال در طبقه بندی مناسب حسابها و گزارشگری

۱۲

عدم رعایت اصول و استاندارد های حسابداری در ثبت حسابها

۱۳

عدم کفایت ذخیره مزایای پایان خدمت

۱۴

عدم کفایت پوشش بیمه ای دارائیها

۱۵

دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت

۱۶

مشمولین ماده ۱۴۱ ( از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه بر اثر زیانهای وارده )

۱۷

عدم رعایت مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون تجارت در خصوص سهام وثیقه مدیران

۱۸

عدم انجام کامل تکالیف مجامع سال قبل . مفاد ماده ۱۴۲ قانون تجارت

۱۹

مشمولیت ماده ۱۲۹ قانون تجارت

۲۰

فقدان دفتر ثبت سهام یا عدم ثبت نقل و انتقالات درآن ( مفاد ماده ۴۰ قانون تجارت )

۲۱

عدم رعایت ماده ۱۲۸ قانون تجارت آگهی نام - مشخصات و اختبارات مدیر عامل

۲۲

عدم انتشار اوراق سهام مفاد ماده ۲۷ قانون تجارت

۲۳

عدم رعایت ماده ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت در خصوص صدور چک مدت دار و بلا محل

۲۴

عدم رعایت ماده ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص تقسیم منافع موهومی و رعایت پرداخت سود سهام ظرف ۸ ماه از تصویب مجمع

۲۵

عدم رعایت ماده ۱۷۷ قانون تجارت در خصوص درج اعلامیه پذیره نویسی سهام در ۲ روزنامه کثیر الانتشار

۲۶

عدم رعایت ماده ۱۰۶ قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و انتخاب مدیران

۲۷

عدم دعایت ماده  ۱۰۳قانون تجارت در خصوص حداقل تعداد سهامداران در شرکتهای سهامی ۳ نفر 

۲۸

عدم رعایت مفاد ماده ۱۲۶ قانون تجارت در خصوص مدیریت عامل بیش از یک شرکت

۲۹

عدم رعایت مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت در خصوص رعایت مهلت قانونی ارائه گزارش مالی و فعالیت به بازرسان

۳۰

عدم رعایت مفاد ماده ۸۹ و ۱۳۸ قانون تجارت در خصوص دعوت و تشکیل مجمع عمومی سالیانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه

۳۱

عدم رعایت مواد اساسنامه

۳۲

نداشتن سیستم مناسب کنترلهای داخلی

۳۳

عدم رعایت ماده ۱۰۷ قانون تجارت انتخاب اعضاء هیئت مدیره از بین سهامداران

۳۴

عدم رعایت ماده ۱۰۹ قانون تجارت - اتمام مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره

۳۵

عدم رعایت ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص انقضاء مهلت قانونی اندوخته طرح و توسعه

۳۶

عدم رعایت مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال گزارش خرید و فروش به وزارت دارایی

۳۷

عدم انطباق شرکت با شرایط پذیرفته شده در بورس

 


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی