وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1385/01/31
آزمون حسابدا ر رسمی
 
 

آگهی دعوت به آزمون برای انتخاب حسابداررسمی سال 1385 (فایل pdf )

منابع پیشنهادی جهت مطا لعه داوطلبان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1385 ( فایل word )


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی