وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1385/06/10
۶ موسسه حسابرسی بزرگ دنیا

   

        موسسه نماینده در ایران                                              نام موسسه                                          آدرس سایت (لینک )

   آگاهان وهمکاران

PricewaterhouseCoopers

 

www.pwcglobal.com

فاقد نماینده(طبق قانون سانکشن)

 

Deloitte

 

www.deloitte.com

 

بیات رایان

 

KPMG

 

www.kpmg.com

 

  تدوینکو

Ernst & Young

 

www.ey.com

 

؟

BDO

www.bdo.com

                  دایارایان

 

RSM Robson Rhodes

 

www.rsmi.com

 

                                                                            

 


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی