وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1385/08/17
معرفی سایت مجانی

برای آن دسته از دانشجویانی که در سطح کارشناسی ارشد و  کارشناسی در پی یافتن مقاله  در زمینه حسابداری و مالی هستند سایتهای زیر را پیشنهاد می کنم:

UN:  s4156676
PW:  password
http://search.ebscohost.com/

proquest

UN:  SRBTHX4CW2
PW:  Welcome
http://proquest.umi.com/pqdweb


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی