وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1386/02/17
آخرین بخشنامه در مورد افزایش حقوق و دستمزد 1386

بدینوسیله آخرین تغییرات سطح دستمزد، حق بیمه و مالیات حقوق کارکنان برای سال 1386 را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

حداقل دستمزد
از ابتدای سال 1386، بموجب مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه از مبلغ 50.000 ریال، به مبلغ  61.000 ریال در روز در مورد کارگران مشمول قانون کار افزایش یافته است. بعلاوه سایر سطوح مزدی نیز به میزان ده درصد افزایش می‌یابد مشروط بر آنکه مزد روزانه از مبلغ 61.000 ریال فوق کمتر نگردد.
به ازاء یکسال سابقه کار یا گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات، روزانه  1.250  ریال به عنوان پایه سنوات تعلق می‌گیرد.
بن کالاهای اساسی برای تمام کارگران (اعم از مجرد و متأهل) مبلغ 100.000 ریال در ماه است.
با توجه به حداقل دستمزد روزانه در سال 1386، حق اولاد به ازاء یک فرزند مبلغ 183.000 ریال و برای دو فرزند، مبلغ 366.000 ریال (سقف قابل پرداخت) خواهد بود.
حق مسکن ماهانه کارگران بدون تغییر نسبت به سال 1385، مبلغ 100.000 ریال تعیین شده است.

 حق بیمه
به موجب مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی، حداکثر حقوق روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال 1386، معادل مبلغ 366.000 ریال اعلام شده است. در نتیجه سقف کسر حق بیمه در ماههای 30 روزه معادل 10.980.000 ریال و در ماههای 31 روزه معادل 11.346.000 ریال خواهد بود.

 خلاصه موارد فوق در جدول شماره ( 1 )پیوست آورده شده است.

مالیات حقوق
از ابتدای سال 1386، تا میزان 2.270.000 ریال حقوق ماهیانه (27.240.000 ریال در سال) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

جدول ( 1 )
حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار

 

1386 1385
ریال ریال

حداقل دستمزد روزانه کارگران

61.000

50.000

حداقل دستمزد ماهانه (ماه سی روزه)

1.830.000

1.500.000

پایه سنوات روزانه برای کارگران دارای یکسال سابقه کار، روزانه

1.250

1.250

میزان افزایش سایر سطوح دستمزد (روزانه)

* 10%

10% + 5.000

حق اولاد به ازاء یک فرزند

183.000

150.000

حق اولاد به ازاء دو فرزند (حداکثر قابل پرداخت)

366.000

300.000

بن کالای اساسی (مجرد، متاهل و معیل)

100.000

100.000

حق مسکن ماهانه کارگران (مجرد، متاهل و معیل)

100.000

100.000

حداکثر مزد مبنای‌ کسر حق‌ بیمه (مصوبه‌ شورایعالی‌تامین اجتماعی) به‌ طور روزانه

366.000

254.500

معافیت ماهیانه مالیات حقوق کارکنان بخش غیردولتی

2.270.000

2.160.000

* مشروط بر آنکه مزد روزانه از مبلغ 61.000 ریال کمتر نگردد.
 


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی