وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1394/01/08
بخشنامه حداقل حقوق 94

دانلود بخشنامه افزایش حقوق سال 94دانلود   

                                     


1392/12/23
بخشنامه حداقل حقوق 93

 

اطلاعات حقوقی سال 93

1

حداقل حقوق روزانه

202,970ریال

2

سقف حق بیمه روزانه

1,420,790= 7 × 202,970

3

حق عائله مندی یا اولاد: به ازای هر فرزند  (تاسقف2فرزند)

608,910= 3 × 202,970

4

بن کارگری ماهانه (اعم از مجرد ومتأ هل)

800,000 ریال

5

کمک هزینه مسکن (اعم از مجرد ومتأ هل) 

200,000 ریال

سقف حداکثر بیمه ماهانه سال93  >> 42,623,700ریال

   حداقل حقوق سال 93 >>6,089,100ریال

سایر سطوح ====( (آخرین مزد سال 92* 1.12 )+ 21,110)*30

دانلود بخشنامه افزایش حقوق سال 93دانلود   

                                           دانلود  جدول حقوق ومزایا از سال 80تا 92


1392/12/15
محاسبه آنلاین مالیات حقوق سال 93

1392/12/15
سقف معافیت مالیاتی سال 93

بخشنامه سقف معافیت 93
سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون م.م برای سال 93سالانه مبلغ 120میلیون ریال تعیین شده است.


درصد مالیات
مبلغ حقوق ماهیانه
معاف
10,000,000
۱۰ ٪
70,000,000
۲۰ ٪
به بالا


1392/03/29

1392/03/27
محاسبه آنلاین مالیات حقوق سال 92

1392/01/18
معافیت مالیاتی 92

بخشنامه سقف معافیت 92
سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون م.م برای سال 92سالانه مبلغ 100میلیون ریال تعیین شده است.


درصد مالیات
مبلغ حقوق ماهیانه
معاف
8,333,333
۱۰ ٪
11,833,333
۲۰ ٪
16,666,666
۲۵ ٪
29,166,666
۳۰ ٪
91,666,666
۳۵ ٪


1392/01/06
بخشنامه 215210 دستمزد92

 

اطلاعات حقوقی سال 92

1

حداقل حقوق روزانه

162,375ریال

2

سقف حق بیمه روزانه

1,136,625= 7 × 162,375

3

حق عائله مندی یا اولاد: به ازای هر فرزند  (تاسقف2فرزند)

487,125= 3 × 162,375

4

بن کارگری ماهانه (اعم از مجرد ومتأ هل)

350,000 ریال

5

کمک هزینه مسکن (اعم از مجرد ومتأ هل) 

100,000 ریال

سقف حداکثر بیمه ماهانه سال92  >> 34,098,750ریال

   حداقل حقوق سال 92 >>4,871,250  ریال

سایر سطوح ====( (آخرین مزد سال 91 * 1.10 )+ 19,485)*30

دانلود بخشنامه افزایش حقوق سال 92  دانلود   

                                           دانلود  جدول حقوق ومزایا از سال 80تا 92


1391/06/09
دانلود جزوه حسابداری دولتی

دانلود حسابداری دولتی


1391/01/05
جزییات بخشنامه حقوق152327 سال 91

 

اطلاعات حقوقی سال 91

1

حداقل حقوق روزانه

129,900 ریال

2

سقف حق بیمه روزانه

909,300= 7 × 129,900

3

حق عائله مندی یا اولاد: به ازای هر فرزند  (تاسقف2فرزند)

389,700= 3 × 129,900

4

بن کارگری ماهانه (اعم از مجرد ومتأ هل)

350,000 ریال

5

کمک هزینه مسکن (اعم از مجرد ومتأ هل) 

100,000 ریال

سقف حداکثر بیمه ماهانه سال91  >> 27,279,000ریال

   حداقل حقوق سال 91 >>3,897,000  ریال

سایر سطوح ====( (آخرین مزد سال 90 * 1.07 )+ 12,093)*30

دانلود بخشنامه افزایش حقوق سال 90  دانلود    


1391/01/05
محاسبه آنلاین مالیات حقوق سال 91

1390/03/04
عضویت در دهکده مالی
<><><><><>
                                                                        
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی


1390/03/04
نهایی شدن معافیت حقوق سال 90

سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون م.م برای سال 90  سالانه مبلغ 58 میلیون و200هزار ریال تعیین شده است.

درصد مالیات
مبلغ حقوق ماهیانه
معاف
4,850,000
۱۰ ٪
8,350,000
۲۰ ٪
13,183,333
۲۵ ٪
25,683,333
۳۰ ٪
88,183,333
۳۵ ٪


1390/01/25
معافیت مالیاتی سال 90 وحداقل حقوق و دانلود بخشنامه حقوق 90

 

اطلاعات حقوقی سال ۹۰ 

1

حداقل حقوق روزانه

۱۱۰,100 ریال

2

سقف حق بیمه روزانه

770.700= 7 × ۱۱۰,100 

3

حق عائله مندی یا اولاد: به ازای هر فرزند  (تاسقف2فرزند)

330.300= 3 × ۱۱۰,100 

4

بن کارگری ماهانه (اعم از مجرد ومتأ هل)

280.000 ریال

5

کمک هزینه مسکن (اعم از مجرد ومتأ هل) 

۱۰۰,000 ریال

سقف حداکثر بیمه ماهانه سال 90  >> ۲۳,۱۲۱,000ریال

   حداقل حقوق سال 90 >>3,3۰3,000  ریال

دانلود بخشنامه افزایش حقوق سال 90  دانلود    

تا پایان یافتن مراحل تصویب نهایی قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق سال 89 کماکان به قوت خود باقی است.   

دانلود بخشنامه علی الحساب مالیات حقوق سال 90  دانلود   

 کسر معافیت مالیاتی سال 89 از 2 ماهه اول سال 90 تا تصویت نهایی بودجه 90
سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون م.م برای  2 ماهه اول سال 90  سالانه مبلغ 52 میلیون و۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

درصد مالیات
مبلغ حقوق ماهیانه
معاف
4,375,۰۰۰
۱۰ ٪
7,875,۰۰۰
۲۰ ٪
12,708,۳۳۳
۲۵ ٪
25,208,۳۳۳
۳۰ ٪
87,708,۳۳۳
۳۵ ٪


1389/12/07
آگهی های استخدام حسابدار ( هر روز )

 

استخدام حسابدار ارشد 

استخدام حسابدار 

استخدام کمک حسابدار 

استخدام حسابرس

ادامه مطلب ...

1 2 3 4 5 ... 9 >>
*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1685707
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی