وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1390/01/25
معافیت مالیاتی سال 90 وحداقل حقوق و دانلود بخشنامه حقوق 90

 

اطلاعات حقوقی سال ۹۰ 

1

حداقل حقوق روزانه

۱۱۰,100 ریال

2

سقف حق بیمه روزانه

770.700= 7 × ۱۱۰,100 

3

حق عائله مندی یا اولاد: به ازای هر فرزند  (تاسقف2فرزند)

330.300= 3 × ۱۱۰,100 

4

بن کارگری ماهانه (اعم از مجرد ومتأ هل)

280.000 ریال

5

کمک هزینه مسکن (اعم از مجرد ومتأ هل) 

۱۰۰,000 ریال

سقف حداکثر بیمه ماهانه سال 90  >> ۲۳,۱۲۱,000ریال

   حداقل حقوق سال 90 >>3,3۰3,000  ریال

دانلود بخشنامه افزایش حقوق سال 90  دانلود    

تا پایان یافتن مراحل تصویب نهایی قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق سال 89 کماکان به قوت خود باقی است.   

دانلود بخشنامه علی الحساب مالیات حقوق سال 90  دانلود   

 کسر معافیت مالیاتی سال 89 از 2 ماهه اول سال 90 تا تصویت نهایی بودجه 90
سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون م.م برای  2 ماهه اول سال 90  سالانه مبلغ 52 میلیون و۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

درصد مالیات
مبلغ حقوق ماهیانه
معاف
4,375,۰۰۰
۱۰ ٪
7,875,۰۰۰
۲۰ ٪
12,708,۳۳۳
۲۵ ٪
25,208,۳۳۳
۳۰ ٪
87,708,۳۳۳
۳۵ ٪


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی