وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1387/01/26
بخشنامه در مورد دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال۱۳۸۷

تاریخ : 1387/01/21
ارگان صادر کننده : سازمان تامین اجتماعی
شماره بخشنامه : 6

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در مورد دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1387

سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره 6 مورخ 21/1/1387 را به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می‌گردد.  نظر به اینکه دستمزد، عامل موثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی می‌باشد بنابراین در جهت سیاستگذاری منطقی و هماهنگی در واقعی‌تر کردن دستمزدها و ایجاد رابطه متناسب در سطوح دستمزدی،

میزان افزایش دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1387 به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن رعایت دقیق آن، اطلاع‌رسانی لازم را به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی جهت رعایت دستمزدهای اعلام شده صنف مربوطه انجام دهند. 1- حداقل دستمزد روزانه بیمه‌شدگان قانون تأمین اجتماعی (اجباری – اختیاری – صاحبان حرف و مشاغل آزاد) در سال 1387  مبلغ 73200 ریال تعیین و اعلام می‌گردد. 2- رعایت حداقل دستمزد در مورد پرداخت مقرری آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری آنان از 1/1/87 و به بعد می‌باشد الزامی است و همچنین مقرری بیمه بیکاری آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال جاری ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل سال 1387 می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال جاری ترمیم خواهد شد و نیازی به صدور ابلاغ جدید نخواهد بود.  3- دستمزد مبنای کسر حق بیمه آن گروه از بیمه‌شدگان اختیاری که مبنای کسر حق بیمه آنان در سال 86 از رقم 61000 ریال روزانه بیشتر می‌باشد معادل 5 درصد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه به علاوه 9150 ریال برای هر روز نسبت به آخرین دستمزد آنان در سال 86 افزایش می‌یابد و دستمزد جدید، مبنای کسر حق بیمه آنان در سال 87 خواهد بود. مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه مبلغ 73200 ریال در سال 1387 کمتر نباشد. 4- سایر سطوح دستمزدی برای هر روز نسبت به آخرین دستمزد سال 86 معادل 5 درصد به علاوه رقم ثابت 9150 ریال افزایش خواهد یافت.

«مزد شغل روزانه در سال 1387=9150+ (05/1×آخرین مزد روزانه در سال 1386) مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد»

 5- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگانی که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1/1/87 دستمزد آنها بیش از حداقل دستمزد روزانه (61000 ریال) درج گردیده است چنانچه در سال 1387 کارفرما لیست بیمه‌شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید باید دستمزد آنها به شرح بند 4 تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست ارسال نشده قرار گیرد. 6- شاغلین فعالیتهایی که دستمزد مقطوع آنان طی بخشنامه‌های 4 الی 41/4 درآمد تعیین و اعلام شده است دستمزد مقطوع آنان به موجب مصوبه شماره 4975  مورخ 26/4/67 شورای عالی تامین اجتماعی با توجه به مبلغ حداقل دستمزد سال 1387 و نسبتهای تعیین شده افزایش می‌یابد که جداول دستمزد مقطوع مربوطه توسط معاونت فنی و درآمد ارسال خواهد شد. 7- نظر به اینکه دستمزد مقطوع رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان در مورد رانندگان مینی‌بوس و سواری بین شهری معادل 1/1 برابر حداقل دستمزد شورایعالی کار، سایر رانندگان بین شهری معادل 3/1 برابر حداقل دستمزد و رانندگان تاکسی، وانت‌بار و مینی‌بوس (درون‌شهری) معادل حداقل دستمزد مذکور تعیین گردیده است، لذا دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه رانندگان مذکور برای سال 87 به ترتیب 80520، 95160 و 73200 ریال تعیین و اعلام می‌گردد. ضمناً در صورت تغییر و اصلاح قانون یاد شده مراتب به واحدهای اجرایی ابلاغ خواهد شد. 8- با توجه به بخشنامه شماره یک طرح ساماندهی بخشنامه ها و دستورات حوزه فنی و درآمد به شماره 40815/5000 مورخ 21/4/83 که میزان حق بیمه اجباری کارگران ساختمانی تا 100 متر مربع زیربنا معادل 3 درصد حداقل دستمزد روزانه و از 100 متر مربع به بالا به میزان 4% حداقل مزد روزانه تعیین شده است، لذا با عنایت به حداقل دستمزد سال 87 میزان حق بیمه هر متر مربع زیربنا تا 100 متر مربع 2196 ریال و از 100 متر به بالا به مبلغ 2928 تعیین و اعلام می‌گردد. 9-  دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو در سال 87 روزانه مبلغ 36600 ریال (50 درصد حداقل دستمزد) تعیین و اعلام می‌گردد. 10- حداکثر دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال 87 مبلغ 512400 ریال تعیین می‌گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان و درآمد استانها، روسا و مسئولین واحدهای امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی